Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija

Kontrola kvalitete

INA MAZIVA usmjerili su svoju politiku prema održivom načinu poslovanja, što znači da nam sustavno upravljanje zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša, te povjerenje i dobra suradnja na svim našim dionicima, omogućuje gospodarski rast.

INA MAZIVA d.o.o., Proizvodnja, Kontrola kvalitete, razvoj i tehnička primjena, Laboratorij kontrole kvalitete akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji br. 1093.

icons
Quality control

DJELATNOSTI KONTROLE KVALITETE SU:

 • Ručno uzorkovanje sirovina i naftnih proizvoda (rabljenih i nerabljenih) iz rezervoara, kontejnera, vagoncisterni, autocisterni, bačvi, kanti i pojedinačnih sitnih pakovanja.
 • Ispitivanje kvalitete sirovina, ambalaže i etiketa, ispitivanje kvalitete tijekom procesa proizvodnje, konačne kontrole proizvoda, rekontrole kvalitete sirovina i proizvoda od uzimanja uzorka do izdavanja Izvještaja o ispitivanju kvalitete.
 • Ispitivanje svojstava uzoraka sirovina, razvojnih formulacija i komercijalnih proizvoda uporabom instrumentalnih i mehaničko-dinamičkih metoda.
 • Ispitivanje uzoraka maziva i srodnih proizvoda iz primjene radi ocjene daljnje uporabljivosti proizvoda i rješavanje eventualnih reklamacije na kvalitetu proizvoda.
 • Uslužna ispitivanja uzoraka maziva i srodnih proizvoda za vanjske kupce.
 • Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava otpadnih mazivih ulja, otpadnih emulzija i zauljene vode, prema Pravilniku o vrstama otpada,Pravilniku o gospodarenju otpadom i drugim zakonskim propisima, te izdavanje, na propisanom obrascu, Izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku i kemijsko-fizikalnu obradu.
 • Ispitivanje i uzorkovanje maziva (rabljenih i nerabljenih) i srodnih proizvoda po zahtjevu vanjskih kupaca.
 • Sustavna edukacija zaposlenika, unapređenje poslovnih procesa primjenom raspoloživih alata kojima se unaprjeđuje i poboljšava sustav upravljanja i status akreditiranog laboratorija.

LABORATORIJ JE OSPOSOBLJEN I OPREMLJEN ZA PROVEDBU UKUPNO 150 RAZLIČITIH METODA ISPITIVANJA

Control illustration

Reference Kontrole kvalitete:

 • Rad osoblja u stručnim i znanstvenim odborima na državnoj razini.
 • Sudjelovanje u međulaboratorijskim usporedbenim ispitivanjinma na međunarodnoj i domaćoj razini.
 • Osoblje kvalificirano, osposobljeno, iskusni i nepristrano.
 • Rezultati ispitivanja točni, pouzdani i sljedivi.
Quality control
icons

U Kontroli kvalitete zaposleno je 15 radnika. Laboratorij je osposobljen i opremljen za provedbu ukupno 150 različitih metoda ispitivanja fizikalno-kemijskih i mehaničko-dinamičkih svojstava mazivih ulja, mazivih masti i srodnih proizvoda, rashladnih i antikorozivnih tekućina, ekoloških parametara i analiza otpadnih mazivih ulja, otpadnih emulzija i zauljenih voda.