Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija

Briga za ljude

Safety at work illustration

ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu za naše radnike, te sve uključene strane na našoj lokaciji, prioritet je naše kompanije. Priroda poslovanja INA MAZIVA zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduvjeta uspješnosti kompanije. INA MAZIVA su izgradila sveobuhvatni sustav upravljanja zaštitom na radu te zaštitom zdravlja i sigurnosti, usmjeren na kontinuirano podizanje razine zaštite i sigurnosti kao i redovito praćenje zdravlja svojih radnika. Od 2002. godine nositelj smo certifikata OHSAS 18001 kojim sveobuhvatno upravljamo sustavom zaštite na radu i zaštite zdravlja i sigurnosti. 2020. godine certificirani smo po novoj normi za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, ISO 45001:2018. Zdravlje i sigurnost na radu izravno utječu na uspješnost poslovanja. Ulaganje u zdravlje i sigurnost nije samo trend koji je vezan uz društvenu odgovornost već je i mudra investicija. Usmjereni smo na kontroliranje zdravstvenih i sigurnosnih rizika s ciljem sprječavanja ozljeda, profesionalnih oboljenja i nastanka incidenata u tehnološkim procesima uz poštivanje svih standarda, zakonskih propisa i internih procedura. Da bi se postigla visoka razina svijesti o zdravlju i sigurnosti, INA MAZIVA kontinuirano šire svoje komunikacijske kanale kako bi uključili sve zainteresirane strane, od top managementa, tehničkog i administrativnog osoblja, radnika u proizvodnim procesima do vanjskih izvođača radova. O zdravlju radnika brinemo i kroz omogućavanje cjelovitih sistematskih pregleda, redovnih pregleda radnika koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada te dodatnih specijalističkih i ciljanih pregleda.

Posebnu pozornost posvećujemo edukaciji i osposobljavanju radnika za rad na siguran način kako bi se rizici svakodnevnog poslovanja sveli na najmanju moguću razinu. Svi naši radnici osposobljeni su za rad na siguran način, zaštitu od požara, a dio njih za pružanje prve pomoći.

Osobna zaštitna oprema

Svi radnici INA MAZIVA d.o.o., INA Grupe, izvođači radova, učenici i studenti na stručnoj praksi te ostale osobe koje dolaze na lokaciju INA MAZIVA obvezni su biti propisno odjeveni i opremljeni u skladu s poslovnom etikom ili u skladu s potrebama posla. Obveza svih radnika i drugih osoba je da uvijek obavezno koriste osobnu zaštitnu opremu sukladno Procjeni rizika te opasnostima, štetnostima i rizicima.

Safety at work illustration

ZAŠTITA OD POŽARA I VATROGASTVO

Zbog prirode naše industrije, zaštita od požara ključan je element sigurnosti. Sustav preventivnih mjera zaštite od požara, osposobljavanje radnika i redovna provjera znanja (teoretska i praktična), kontinuirana edukacija, operativna spremnost profesionalne vatrogasne postrojbe, vatrogasne vježbe, kao i interna i eksterna suradnja sa vatrogasnim društvima, kontinuirano pridonosi brizi za ljude i sigurnosti naše lokacije i zajednice u kojoj djelujemo.

TEMELJNA PRAVILA SIGURNOSTI

Kao dio trajnog opredjeljenja INA MAZIVA za stvaranje sigurne radne okoline i nastojanja da ojačamo kulturu sigurnosti na radu, za sve radnike provedena je kampanja o Temeljnim pravilima sigurnosti. Temeljna pravila sigurnosti sastoje se od 6 pravila. Cilj je upoznati sve radnike INA MAZIVA, izvođače i podizvođače radova sa pravilima. Usvajanjem i primjenom temeljnih pravila sigurnosti uvelike se smanjuje opasnost od nesretnog događaja. Svaki radnik treba reagirati i zaustaviti radove ukoliko postoji ikakva sumnja u sigurnost.

Safety at work illustration

SIGURNA VOŽNJA

INA MAZIVA kontinuirano sudjeluje u kampanji INA Grupe i 2013. godine je usvojila „Politiku sigurne vožnje“. Politika definira osnovna načela prometne sigurnosti, kojih su se svi vozači dužni pridržavati kako bi se povećala sigurnost u prometu. Naši radnici kojima radni proces uključuje mnoga službena putovanja educirani su treningom sigurne vožnje i svojim proaktivnim pristupom su postali ambasadori sigurne vožnje u radnoj, ali i široj okolini.

UPRAVLJANJE PROCESNOM SIGURNOŠĆU (PROCESS SAFETY MANAGMENT)

S obzirom na zakonske zahtjeve, tehnološki razvoj i interne procedure, kontinuirano se provode dodatne kontrole i modernizacija sustava u cilju povećanja sigurnosti rada i smanjenja rizika za zdravlje radnika pa su iz tog razloga INA MAZIVA implementirala u svoj sustav poslovanja i upravljanje procesnom sigurnošću (Process Safety Managment). Upravljanje procesnom sigurnošću bavi se rizicima kod ispuštanja opasnih tvari i sprječavanju incidenata uzrokovanih ispuštanjem opasnih tvari u kemijskim procesima. Glavni cilj provedbe PSM (Process Safety Managment) sustava INA MAZIVA su identifikacija, razumijevanje i kontrola procesnih opasnosti, kako bi se spriječili veliki požari, eksplozije ili štetne emisije koje bi mogle dovesti do smrti ili ozbiljne štete na imovini te do posljedica po okoliš ili utjecaja na ugled Društva.