Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija

Etički kodeks

Etičkim kodeksom INA Grupe definirane su temeljne vrijednosti i načela ponašanja menadžmenta i radnika u pogledu odnosa prema radu, suradnicima, poslovnim partnerima i javnosti. Kodeksom su također utvrđene obveze INA Grupe za osiguranje odgovarajućih uvjeta rada i profesionalnog razvoja radnika, kao i izbjegavanje neprihvatljivih oblika ponašanja. Kodeksom je obuhvaćeno široko područje poslovnih odnosa i procesa, a trebaju ga se pridržavati sve osobe koje djeluju u ime INA Grupe, uključujući fizičke i pravne osobe koje su u ugovornom odnosu s INA Grupom (poslovni partneri, savjetnici, dobavljači, prodavatelji i sl.). Ugovori s našim poslovnim partnerima predviđaju obvezu naših poslovnih partnera da se pridržavaju Kodeksa.

Etički službenik INA MAZIVA d.o.o.

E-mail:
hrvoje.androsic@ina.hr
Adresa:
Radnička ulica 175,
10000 Zagreb,
Hrvatska
(s naznakom „Za Etičkog službenika” i “Bez otvaranja”)


DOKUMENT
Etički kodeks (PDF)