Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija

Briga za okoliš

Ispunjavanje strateških ciljeva i programa zaštite okoliša INA Grupe, a tako i INA MAZIVA, povezujemo sa stalnim održavanjem usklađenosti sa zakonskim propisima, poboljšanjem ekološke učinkovitosti i promicanju i razvoju proaktivne kulture.

Vrsta poslovnih procesa koji su osnovna djelatnost INA MAZIVA mogu uvelike ostaviti i nepoželjan trag u okoliš koji nas okružuje, te upravo sustavnim upravljanjem poslovnih procesa prepoznati smo kao dobar gospodar i nositelj ISO certifikata, certificirajući naše poslovanje još 1999. godine prema standardima norme ISO 14001.

INA MAZIVA d.o.o. prate i kontinuirano se usklađuju s hrvatskim i europskim zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša - IPPC (Integrated Polution Prevention Control), REACH (Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemicals).

GOSPODARENJE OTPADOM

INA MAZIVA su ovlašteni koncesionari i nositelji dozvole za gospodarenje otpadom za sakupljanje otpadnih mazivih ulja, čime doprinosimo iskorištavanju vrijednih svojstava otpada uz ostvarenje određenih ekonomskih benefita, te zadovoljavanja očekivanja društvene zajednice.

INA MAZIVA d.o.o. posjeduju Okolišnu dozvolu i Dozvolu gospodarenjem otpadom

INA MAZIVA d.o.o. imaju dozvolu za oporabu otpadnih ulja (I.kategorije) odgovarajuće kvalitete, te za oporabu zauljene vode i otpadnih emulzija.

Recycle icon
Barrels Recycle icon

Otpadna ulja I i II kategorije možete predati, bez naknade na našoj lokaciji, a mi ćemo ih adekvatno zbrinuti bez rizika i opasnosti po okoliš i zdravlje ljudi.

Barrel icon

INA MAZIVA d.o.o.
Radnička cesta 175
Radnim danom od 8 do 15 sati

Ivica Tolić, e-mail: ivica.tolic@ina.hr,
mob:091/497/4950

REACH I CLP

REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

predstavlja pravni okvir Europske unije za kemikalije. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i zamjenjuje mnogobrojne dosadašnje uredbe i direktive iz područja kemikalija. INA MAZIVA d.o.o. kontinuirano prate i usklađuju svoje poslovanje sa svim zahtjevima koji proizlaze iz REACH uredbe.

CLP Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC, Implementacija Priloga VIII Uredbi CLP

Prilogom VIII utvrđene su odredbe o usklađivanju, u smislu obrazaca i sadržaja, informacija povezanih s hitnim zdravstvenim intervencijama, za tvrtke koje na tržište EU-a stavljaju opasne smjese, te ih moraju dostaviti tijelima koje je imenovala svaka država članica.

Informacije koje se zahtijevaju u Prilogu VIII dostupne su za uporabu centrima za kontrolu otrovanja, čija je zadaća pružiti medicinske savjete široj javnosti i liječnicima u hitnim slučajevima.

INA MAZIVA d.o.o. će sukladno postavljenim rokovima ispuniti svoje obveze koje proizlaze iz Priloga VIII Uredbe CLP.