Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija

Ulja za toplinsku
obradu metala

Ulja za toplinsku obradu metala koriste se prilikom toplinskih operacija kojima se metali podvrgavaju s namjerom da se modificiraju njihova fizička svojstva kao što su tvrdoća, čvrstoća, elastičnost i slično.

barrel

Postupci koji se prilikom toplinske obrade koriste su žarenje, kaljenje, normalizacija, popuštanje i napuštanje. Od navedenih toplinskih postupaka ulja se koriste samo kod kaljenja i popuštanja čelika. Prilikom kaljenja potrebno je čelik zagrijati do određene minimalne kritične temperature koja je karakteristična za svaku vrstu čelika, a nakon toga potrebno je čelik ohladiti u nekoj prikladnoj tekućini. Kaljenje čelika je toplinska obrada kojom se postiže otvrdnuće čelika. Brzina procesa kaljenja je određena sredstvom za kaljenje i ima bitan utjecaj na svojstvo čelika koji se kali. Za veliku većinu organskih supstanci rashladni raspon pokriva područje od 30 °C/s do 800 °C/s.

Mineralna ulja i emulzije na bazi mineralnih ulja ulaze u taj raspon koji se preferira za mnoge procese otvrdnjavanja površine.

Kada je temperatura materijala koji se otvrdnjuje
viša od vrenja kaljenje se obavlja u tri faze

phase1

FAZA PARNOG POKRIVAČA

Ona nastaje u trenutku uranjanja zagrijanog metala u ulje. Temperatura materijala koji se otvrđuje je visoka i stvara se parni pokrivač, a to je sloj uljnih para oko komada koji se kali i koji ga izolira od tekućine. Parni pokrivač usporava raspon hlađenja.

phase2

Faza vrenja

Hlađenje se nastavlja ali u ovom slučaju tekućina prolazi kroz parni omotač i dolazi do direktnog kontakta između komada koji se kali i tekućine za kaljenje. Vrenjem nastaju mjehurići tako da rashladna tekućina stalno dospijeva na površinu kaljenog komada pa se dobiva maksimalni efekat hlađenja.

phase3

Tekuća faza

Ova faza nastaje kada temperatura padne ispod temperature vrenja ulja. Efekat hlađenja je najmanji i dalje opada sa padom temperature.

Proizvodi ina maziva za kaljenje

barrel

INA
Kalenol

ISO VG 22, 32, 46, 68, 100

INA Kalenol su ulja za toplinsku obradbu metala. Sastavom su prilagođena specifičnim uvjetima termičke obradbe metala, oplemenjena dodacima za sprečavanje oksidacije i starenja kod visokih radnih temperatura te su prihvatljivija za okoliš jer ne sadrže barij. Koriste se za kaljenje alata i konstrukcijskih dijelova iz nelegiranih, niskolegiranih i visokolegiranih čelika.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743/14 L-UHA

barrel

INA
KALENOL S

ISO VG 22 i 32

INA Kalenol S je ispirljivo ulje za kaljenje prilagođena specifičnim uvjetima termičke obradbe metala, oplemenjeni dodacima za sprečavanje oksidacije i starenja kod visokih radnih temperatura a prihvatljiviji za okoliš jer ne sadrže spojeve barija. INA Kalenol S je emulgirajuće ulje na osnovi mineralnog ulja koja sadrže površinsko aktivnu komponentu čime se poboljšavaju svojstva ohlađivanja te ispiranje dijelova vodom nakon procesa.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743/14 L-UHA

barrel

INA
KALENOL EKSTRA

ISO VG 22, 32, 46 i 68

INA Kalenol Ekstra je visokokvalitetno ulje koje se koristi pri toplinskoj obradi metala za kaljenje alatnih i konstrukcijskih čelika, nelegiranih i niskolegiranih te drugih tipova čelika. Odlikuje se povećanom brzinom gašenja i kraćim vremenom hlađenja čime se postiže maksimalna brzina ohlađivanja. Sastavom je prilagođen specifičnim uvjetima toplinske obrade metala. Sadrži rafinirano mineralno ulje, a oplemenjen je dodacima da bi se osigurala što bolja stabilnost prema oksidaciji i starenju kod visokih radnih temperatura, te bolja svojstva hlađenja uz poboljšanu završnu čistoću obrađenih dijelova. Ne sadrži spojeve na osnovi klora i barija, manje je štetan za zdravlje ljudi i okoliš, što pojednostavljuje postupak zbrinjavanja ulja nakon uporabe. Radna temperatura ulja je između 30 i 80 °C, pri čemu valja naglasiti da se radni vijek ulja smanjuje povećanjem radne temperature.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743-14 L-UHA, ISO 6743-14 L-UHB

barrel

INA
EXTRA QUENCHING OIL

ISO VG 22, 32, 46 i 68

INA Extra Quenching Oil je visokokvalitetno ulje za kaljenje. Koristi se pri toplinskoj obradi metala za kaljenje alatnih i konstrukcijskih čelika, nelegiranih i niskolegiranih te drugih tipova čelika. Odlikuje se povećanom brzinom gašenja i kraćim vremenom hlađenja čime se postiže maksimalna brzina ohlađivanja i povećani koeficijent prijelaza topline. Sastavom je prilagođen specifičnim uvjetima toplinske obrade metala. Sadrži rafinirano mineralno ulje, a oplemenjen je dodacima da bi se osigurala što bolja stabilnost prema oksidaciji i starenju kod visokih radnih temperatura, te bolja svojstva hlađenja uz poboljšanu završnu čistoću obrađenih dijelova. Ne sadrži spojeve na osnovi klora i barija, manje je štetan za zdravlje ljudi i okoliš, što pojednostavljuje postupak zbrinjavanja ulja nakon uporabe. Radna temperatura ulja je između 30 i 110°C, pri čemu valja naglasiti da se radni vijek ulja smanjuje povećanjem radne temperature.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743-14 L-UHA, ISO 6743-14 L-UHB, ISO 6743-14 L-UHC

barrel

INA
QUENCHING OIL

ISO VG 22, 32, 46 i 68

INA Ultra Quenching Oil je premium ulje za kaljenje. Odlikuje se izrazito visokom brzinom gašenja, jako visokom otpornošću na isparavanje, a koristi se za pojedinačna kaljenja u otvorenim rezervoarima i kaljenja u integriranim pećima. Ovaj proizvod pruža izuzetnu izdržljivost tijekom zahtjevnih uvjeta gašenja, osigurava stabilan profil krivulje hlađenja, čak i nakon ponovljenih ciklusa uz dobar prijenos topline. Formulacija osiguravaju izrazito visoku otpornost na isparavanje, dobra reološka svojstva, nisku potrošnju i osobito dobru završnu čistoću obrađenih dijelova pri otežanim uvjetima primjene, što rezultira duljim radnim vijekom maziva.

Proizvod je namijenjen za toplinsku obradu metala, a posebno za kaljenje alatnih i konstrukcijskih čelika, nelegiranih i niskolegiranih te ostalih vrsta čelika.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743-14 L-UHA , UHB, UHC, UHD ISO 6743-14 L-UHV (ISO VG 32, 46 i 68)

barrel

INA
POLIKAL

90 i 150

INA Polikal je nezapaljiva polimerna tekućina za kaljenje. Proizvod sadrži visoko molekularni polimer, inhibitore korozije i druge komponente za postizanje zadovoljavajućih primjenskih svojstava pri toplinskoj obradbi metala. Miješa se s vodom pri čemu stvara homogene otopine koje daju različite brzine ohlađivanja. Koncentracija radne otopine ovisi o vrsti metala, geometriji predmeta i drugim primjenskim parametrima a najčešće je od 15 do 30 %. Polimerna tekućina INA Polikal kod primjene ohlađivanja u kupkama te za indukcijsko otvrdnjavanje je idealna za predmete od čelika, lijevanog željeza, aluminija, bakra i mjedi. Prednost primjene INA Polikal u odnosu na uljne tekućine je da znatno reducira stvaranje stabilnog parnog sloja na površini materijala i tako smanjuje pojavu deformacija predmeta. Vodene otopine INA Polikala imaju odličnu stabilnost i zaštitu od korozije a olakšavaju i čišćenje predmeta. INA Polikal pruža sigurniji radni prostor smanjujući rizik od požara. Kako vodene tekućine nisu kompatibilne s mineralnim uljima treba paziti da ne dolazi do miješanja s uljima za kaljenje ili drugim procesnim uljima.

Razina kvalitete - specifikacije: ISO 6743/14 L-UAK

barrel

INA
AKCELERATOR

ISO VG 22, 32, 46 i 68

INA Akcelerator je ulje koje se dodaje u ulje za kaljenje radi poboljšanje svojstava ulja pri postupku kaljenja metala. Sastoji se od parafinskog mineralnog ulja i odabranog paketa aditiva koji za cilj imaju pospješenje svojstava hlađenja te toplinske i oksidacijske stabilnosti. INA Akcelerator se dodaje uljima za kaljenje u omjeru 5 do 10 % ovisno o kvaliteti ulja za kaljenje koje se nalazi u spremniku te karakteristikama materijala koji se kali. Dodatkom 5 % INA Akceleratora u ulje brzina hlađenja ulja se poveća za 5 jedinica, CRMax [°C/s].

Razina kvalitete - specifikacije: INA N 22-200 TIP 4