Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija
INA Super 3

INA Super 3

Višenamjensko motorno ulje za podmazivanje dizelovih motora gospodarskih vozila.

INA Super 3 SAE 15W-40

Pakiranje:

icon 1000
1000
icon 205
205
icon 55
55
icon 10
10
icon 5
5

Zadovoljava specifikacije:

API CC/SC
MIL-L-2104B

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 15W-40 0,88 14,5 135 3,9 235 -30 9 1,25

INA Super 3 SAE 20W-20

Pakiranje:

icon 205
205

Zadovoljava specifikacije:

API CC/SC
MIL-L-2104B

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 20W-20 0,885 8,5 98 2,8 235 -27 8,7 1,2

INA Super 3 SAE 20W-50

Pakiranje:

icon 1000
1000
icon 205
205
icon 55
55
icon 10
10
icon 5
5
icon 1
1

Zadovoljava specifikacije:

API CC/SC
MIL-L-2104B

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 20W-50 0,8891 18,93 118 - 230 -27 9,52 1,2

INA Super 3 SAE 10W

Pakiranje:

icon 205
205
icon 10
10

Zadovoljava specifikacije:

API CF/SD
MIL-L-2104D

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 10W 0,88 6 100 2,4 230 -30 8,7 1,2

INA Super 3 SAE 30

Pakiranje:

icon 1000
1000
icon 205
205
icon 55
55
icon 10
10
icon 1
1

Zadovoljava specifikacije:

API CF/SD
MIL-L-2104D

Pročitajte više

Posjeduje uporabne dozvole:

Pielstick
ZF TE-ML 04B (ZF001468)

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 30 0,89 11,2 96 3,4 245 -24 9 1,2

INA Super 3 SAE 40

Pakiranje:

icon 205
205
icon 10
10
icon 1
1

Zadovoljava specifikacije:

API CF/SD
MIL-L-2104D

Pročitajte više

Posjeduje uporabne dozvole:

Pielstick

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 40 0,895 14,5 95 4,1 250 -21 9 1,2

INA Super 3 SAE 50

Pakiranje:

icon 205
205
icon 10
10

Zadovoljava specifikacije:

API CD
MIL-L-2104C

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 50 0,9 18,5 94 4,8 255 -18 9 1,2

INA Super 3 SAE 60

Pakiranje:

icon 205
205
icon 10
10

Zadovoljava specifikacije:

API CD
MIL-L-2104C

Pročitajte više
SAE Gradacija Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 100 °C, mm²/s Indeks viskoznosti Dinamička viskoznost (HTHS), mPas Plamište, °C Tecište, °C Ukupni bazni broj (TBN), mg KOH/g Sulfatni pepeo, % (m/m)
SAE 60 0,91 23,5 93 5,9 260 -18 9 1,2