Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija
INA Depresant stiništa nafte

INA Depresant stiništa nafte

Depresant stiništa nafte je aditiv za poboljšanje reoloških svojstava nafte, topljiv u nafti i standardnim organskim otapalima. Vrlo je djelotvoran u sprečavanju nastajanja nakupina parafina i njihovom taloženju pri nižim temperaturama. INA Depresant stiništa nafte je u tekućem stanju do temperature od -12 °C. Koristi se u proizvodnji, transportu i skladištenju nafte. Kod primjene se može dodavati postepeno u produktovod ili uz miješanje u rezervoar u koncentraciji do 3000 ppm ovisno o svojstvima nafte u kojima se koristi. Aditiv nije korozivan. Bačve otvarati polako i pažljivo. Koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva. Pri transportu i skladištenju aditiva, bačve trebaju biti dobro zatvorene da se spriječi isparavanje. Skladištiti u natkrivenom ili zatvorenom skladištu uz dobro provjetravanje, na temperaturi najviše do 20 °C. Izbjegavati izlaganje aditiva toplini i otvorenom plamenu. Kod temperatura ispod tecišta, aditiv se može predgrijati najviše do 25 °C. Vrijeme skladištenja je najviše jedna godina kod gore navedenih uvjeta.

Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Plamište, °C Tecište, °C
0,8683 28 -18