Molimo pričekajte...
ČLAN INA GRUPE  /  www.ina.hr
Kontakti Prijava / Registracija
INA Deemulgator za teške nafte

INA Deemulgator za teške nafte

INA Deemulgator za teške nafte je multifunkcionalni aditiv za stimulacijsku obradu naftnog sloja i deemulgiranje teške nafte. Posjeduje vrlo dobra kompatibilna svojstva sa depresantom stiništa, te ostalim fluidima koji se koriste u kiselim obradama i pri hidrauličkom razdiranju stijena vapnenaca i pješčenjaka. INA Deemulgator za teške nafte je bistar proizvod u tekućem stanju do temperatura nižih od -20 °C. Kod deemulgacije teških nafti može se dodavati u koncentraciji od 50 do 200 ppm-a, ovisno o svojstvima teške nafte u kojoj se koristi. Deemulgator nije korozivan. Rukovanje i skladištenje Bačve otvarati polako i pažljivo. Koristiti odgovarajuća osobna zaštitna sredstva. Pri transportu i skladištenju deemulgatora, bačve trebaju biti dobro zatvorene da se spriječi isparavanje. Skladištiti u natkrivenom ili zatvorenom skladištu uz dobro provjetravanje, na temperaturi najviše do 20 °C. Izbjegavati izlaganje deemulgatora toplini i otvorenom plamenu. Kod temperatura ispod tecišta, deemulgator se može predgrijati najviše do 22 °C. Vrijeme skladištenja je jedna godina kod gore navedenih uvjeta.

Gustoća pri 20 °C, g/cm³ Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm²/s Plamište, °C Tecište, °C
0,908 2,7 25 -40