Hrvatski  /  Choose language
povratak

NOVE BAČVE, NOVOG IZGLEDA

Dizajn proizvoda predstavlja element diferencijacije u odnosu na proizvode konkurencije


"Mi ne mislimo da dobar dizajn može učiniti loš proizvod dobrim, bez obzira radi li se o stroju, zgradi, brošuri u promocijske svrhe ili poslovnom čovjeku. Ali, mi smo uvjereni da dobar dizajn može bitno pomoći proizvodima u realizaciji njegovog punog potencijala. Ukratko, mi mislimo da je dobar dizajn dobar posao."

~ Thomas Watson, IBM ~

NOVE BAČVE, NOVOG IZGLEDA